Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ic vullen, en verder het handschrift voor de pers ge-
reed te maken.
Het is de vrucht van deze verschillende pogingen, die
idsnu der Nederlandsche Jeugd aangeboden wordt. De
Maatschappij vertrouwt, dat zij, die zich van het aan-
geboden hulpmiddel zullen bedienen, tevens zullen weten
te waarderen, dat twee bekwame mannen hunne schoonste
gedachten, hunnen kostbaren tijd en arbeid ten beste heb-
ben gegeven om anderen nuttig te zijn.
Welk gebruik men voorts van het hulpmiddel behoore
te maken, om er de meeste vrucht van te trekken, dit
wijzen de navolgende opmerkingen van den Heer matthes
zeiven aan, die hij bij een vriendelijk schrijven van
den 30-'''^" Julij, jl. , aan het Hoofdbestuur heeft mede-
gedeeld:
"Het voorlaatste blad van wijlen WHa<CKEBAcn's arbeid
is thans ter perse, en van 't weinige, dat nog overig
blijft, wacht ik ieder oogenblik eene proef. Het wordt
dus lijd aan Voorberigt en titel te denken , waaromtrent
ik de vrijheid neem , het een en ander in 't midden te
brengen.
"De strekking, door den Schrijver gegeven aan hél boek,
waarvan de vervaardiging hem door de Maatschappij : Tot
/
Nut van 't Algemeen, werd opgedragen, was aan hel
Hoofdbestuur in 't algemeen bekend en door hetzelve