Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geleerde, den Utrechtsehen Hoogleeraar w. wenckebacii ,
bereid vond aan hare uitnoodiging te voldoen, hoe zeer
moest zij niet betreuren, dat, in het begin van 1847,
'.y mans plotselinge dood, zoo trcjjend voor bloedverwan-
ten en vrienden, voor het Vaderland en de Wetenschap,
ook de uitvoering van hare plannen op nieuws voor eene
poos achteruit zette. En toch mogt zij niet geheel ont-
moedigd, veelmin ondankbaar zijn. De edele geest, die
met evenveel warmte als helderheid van inzigt de taak
ondernomen had, was niet werkeloos gebleven, zoo lang
hij werken kon. Na wenckebach's verscheiden vond men
niet alleen een voortreffelijk aangelegd plan, maar ook
eene uitvoerige, in de meeste deelen uitgewerkte schets
van het hem opgedragen Geschrift. Het was een kost-
bare voorraad van bouwstoffen, die hier en daar aan-
vulling, doch voor 't overige alleen beschaving en za-
menvoeging behoefden, om voor het gewenschte oogmerk
bruikbaar te zijn.
Het Hoofdbestuur der Maatschappij heeft daarom niet ge-
aarzeld, deze nalatenschap, hoezeer met eene treurige her-
innering verbonden, te aanvaarden. Het mogt dit bovendien
met te meer gerustheid doen, nadat de Heer c. j. matthes.
Hoogleeraar in de Wis- en Natuurkunde aan het Athenaium
Illustre te Aaislerdam, met belangelooze heuschheid en ter
liefde van zijn overleden Ambtgenoot, zich verbonden had,
den a.fgebroken arbeid op te vatten, het ontbrekende aan