Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 8G —
tepunl kunnen afleiden. Ook bij het dragen van lasten bren-
gen wij het ligchaam in andere standen, dan waarin het ge-
woonlijk is, alleen om het zwaartepunt boven het grondvlak
der voeten le houden. Draagt men een' last op den rug, dan
valt het gemeenschappelijk zwaartepunt meer naar achteren
dan anders; ten einde dus niet achterover te vallen, brengt
een drager zijn eigen z\vaarlepunt wat meer naar voren; hij
gaal dus eenigzins voorover gebukt, en wel des te meer, naar
mate de last verder achteruit steekt. Wil hij, in weerwil
van den last, dien hij torscht, loch reglop gaan, dan moet
hij een deel daarvan op zijn' rug, een deel voor de borst
dragen. Houdt men een' emmer met water aan eene hand,
dan valt hel gemeenschappelijk zwaartepunt niet met dat
van ons ligchaam zamen, maar bevindt zich meer naar den
emmer heen; om hel dus op de vereischte plaats le brengen,
dient men het ligchaam naar de tegenovergestelde zijde over
te buigen; ook het uitsteken van den anderen arm naar die
zijde, 't geen men daarbij dikwijls ziet doen, leidt tot het-
zelfde doel. Draagt men daarentegen aan beide handen even
zware lasten, dan is hel zwaartepunt niet bezijden verplaatst,
en de drager kan reglop gaan als gewoonlijk. Hetzelfde
geldt van hel dragen op een' of twee schouders. Bij hel
dragen op hel hoofd, gelijk de visch- en potlevrouwen doen,
blijft hel zwaartepunt steeds in dezelfde loodlijn, en ook
deze kunnen dus reglop gaan.
VI.
Hefboom.
Wanneer men een ligchaam met de hand wil opbeuren,
dan moet men, gelijk wij zeiden, eene kracht naar boven
uitoefenen, die grooter is dan de kracht waardoor het lig-
chaam naar beneden wordt getrokken, dal is, grooter dan
het gewigt van het ligchaam. Om dus een ligchaam dal
(> pond weegt op le ligten, moet de arm meer dan 6 pond
kracht uitoefenen. Er zijn intusschen middelen, waardoor
wij een' groolen last kunnen opligten met behulp van
eene veel kleinere kracht. Wij zien dikwerf een enkel man
een' last ophijschen, die zoo zwaar is, dat hij dien regt-