Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 3: 1
Auteur: Wenckebach, Willem; Matthes, C.J.
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier & zoon, 1851
[S.l.]: C.A. Spin & zoon
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 670 A 9
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203451
Onderwerp: Natuurkunde: natuurkunde: algemeen
Trefwoord: Natuurkunde, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der natuur: schoolboek
Vorige scan Volgende scanScanned page
thans van omvang en gestalte aanmerkelijk veranderd.
Hare grenzen zijn verder uitgezet; later onderzoek heeft
onderscheidene duistere punten opgehelderd en van menig
verschijnsel cene andere en meer voldoende verklaring
gegeven.
De Maatschappij heeft dit een en ander ingezien, en
begrepen, dat zij, bij het ontstaan van nieuwe behoef-
ten , ook nieuwe middelen van bevrediging moest aan de
hand geven. Met die gedachte vatte zij eerst het voor-
nemen op , haren vroegeren arbeid te herzien — een plan ,
dat echter spoedig bleek onuitvoerbaar te zijn. Daarna
beproefde zij door het uitschrijven eener Prijsvraag in 't
jaar 1840, en vervolgens bij herhaling, in 't bezit van
een nieuw Natuurkundig Schoolboek te geraken. Doch
ook hier zag zij zich in hare hoop teleurgesteld. Vond
men al in enkele ingekomen Antwoorden zóóveel voor-
treffelijks , dat men aan de Auteurs eenig blijk van on-
derscheiding niogt aanbieden, men was niet zoo gelukkig
er een te ontvangen, waaraan men den uitgeloofden Eere-
prijs met ruimte kon toewijzen. Na herhaalde mislukking
besloot men in i845 een' anderen weg in te slaan, en,
met vermijding der onzekere kansen van Prijsvragen, een
bekwaam Schrijver tot het vervaardigen van het verlangde
IVerk bepaald uit te noodigen.
Had de Maatschappij aanvankelijk reden zich over dit
haar besluit te verheugen, omdat zij den uitstekenden