Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
W'

ALGEMEENE WERELDGESCHrEDENÏS^
duurd r*). Zy^tdcn Icheidde Jich van
fiemarlen en Noorwegen geheel en al af; gu-
staaf adolf en karel dc T^vaalfdc maak-
ten hetzelve geducht cn zegevierend. Na het
verloop- var? vele eeuwen rees nu ook het
Rusfifche riik ten voorfchijn," daar het van
PETER den Grooten wetten, kunften, weten-
^ fchappen cn zeden, ja als het wai'e een nieuw
volk bekwam. Te gdijker tijd werden tw^r
3iieuwc„ Koningrijken opgerigt ; dar van PrutU
■fen'.tn Sardinié; en een oud'4'te weten :^dat
lier beide Skiliën^ werd vernieuwd. ' Otpéórv
-volgende verbonden onder alle - deze Cèvris*
'telijke Rijken en Staten; de gro;ote krijg»-
Jieeren, welke zij in vredenstijd op de been
Jiielden; hunne oorlogen in de vier ^vEreld-
dcelen, en hunne ijver, om den koophandel
te doen bloeijen, onderfcheideden ook dit tijd-
vak vau alle anderen. Omtrent dezen tijd
werd ook het rijk van èim Groóten Mogol
in de Oostindicn^ gelijk ook het derde Per-
fifche^ gefticht. De Turken maakten nieuwe
veroveringen; aan dewelken echter de Hun*
garen en Rusfen grenspalen ftelden. China
geraakte onder de overheerfching der Mant^
chenou-Tartaren. Van tijd tot rijd werd de
wereld door bezendingenzeff- en land-rei-
zen, meer en meer ontdekt, befchaafd en
vruchtbaarder. T^cf Europeer^ werden vernuf-
tiger en rijker dan hunne voorvaderen;' zij
bleven hen, echter, in deugden en ondeug-«
den gelijkvormig. ^
- C*^ Men moet ïn atninerkin^ nemen, dat de Strhrrj-
■cer dez s Werks, hetzcWe g fchrev n hl^ft vóór dat
Frankrijk zich mer de . tegeo Engeland opge^ane^
Amerikaanfthe gewesten verbonden had.
JBAM«CH£ VKftTAK.BR. ^