Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
'WERILDCESCHIEDENIS.
8?
ongehinderd, het ware, fchoone en nuttige
van alles opgedolven. De wijsbegeerte, in-
zonderheid, verhief zich (van het midden
dezes tijdvaks) door het vernuft van eenen
baco^ descar.tks, grotius, puf-
frndorr, thomasius, leibnits cn
WOLF, tot eene edele, en voor het algemeen
■nuttige, vrijheid. Dmtschlnnd\oot
^etïoverige gedeelte van Europas Aca grond
tot deze ïilgemeene verlichting,- en in
'i'd^lve het voorbeeld gaf, verkreeg nu, door
•<len vrede op het vaste landinwendige rust;
-liam zachtere zeden aan, offchoon het oor-
-logzucbtig bleef; bevestigde zijne Staatsre-
geling door den IVestphaulfchen vrede; had,
■federt icarcl den Vijf den, ~ groote Vorsten.,
Staatsmannen , Veldheeren en Schrijvers';
deed;, fchoon laat, aan zijne naburen ^^Ijne
ganfche flerkte kennen; middelerwijl, dat het
ook de zeden en gewoonten dezer laatften , op
eene believende wijze, begon na ' te • volgen ;
en evenaarde hen eindelyk ook in de fchoone
kunflen ,en "A'crken "ian vernaft. De Verec'
tiigde Nederlanden fchuddeden, voor altijd,
bet jiikdervSpaanfche opperheerfchappij af, en
verhieven, inch door do verkrcgene vri.jheid en
koophandel tot een zeer aanzienlijk Gemeene-
best. Frjinkrijh, Dintstklands gevaarlijkfte
jiabmir^ werd-,, fints « e n d r i k. den Fierden
en p 0 d e w ij k den Feertienden-, .bloeijend.
Daartegen • verzwakte Spanie buitengemeen :
hit Awong Portugal tot oiiderwerping; doch
verloor hetzelve, weldra, weder. De Engel-
Cchetj lagen-, onder de regering van kliza-
BETiH, den grnnd tot den uitgebreidften
koophandel de rijkdommen en de veroverin-;
gen, welke tol hed::u toe hebben voortge-
duurd.