Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
wereldgeschiedenis. 85
2 E S D T IJ D V A K.
Van columbus en luther ; of van de ont-
dekking der nieu-we wereld, en van dt
verbeteringen in den Godsdienst (de
Reformatie) en de geleerdheid,
tot op onze tijden.
Dit Tijdvak bevat eepe gefchiedenis van
tweehonderd en vijftig jaren.
Het nieuwelings, door columbus, ontdekte
Amerika, verfc hafte den Europeer en eene aan-
winst van iiennis , koopwaren en rijkdom-r
men; het gaf hun gelegenheid tot het vesti-
gen van volkplantingen: maar zij vonden ook
in dat alles de bron tot vele oorlogen. De
Spanjaarden en Portuge-en, welke zich het
eerst daarin nederilocgen, en de volken van
dat werelddeel tot de omhelzing van het
Christendom dwongen, werden wederom
genoodzaakt daarvan een gedeelte af te ftaan
aan de Engclfchen en Franfchen. Omtrent,
denzelfden tijd werd ook dt»or de Portuge-
zen eenen zeer gewigtigen handel op de Oost-
geopend ; welke hen, echter, in het ver-
volg, door étNederlande -en, de Engelfchen
en Franfchen, groorendeeis, is ontweldigd
geworden. Maar de Godsdienst en de we-
tenfchappen ondergingen in Europa eene nog
veel gewigtiger verandering. Het is waar,
eenigzins waren zij reeds herflold geworden,
en door de pogingen van erasmus en an-
deren , begonnen zij eenen gelukkigen opgang
te maken: maar hun onibrak nog de vrijlieid
van denken, van dewelke dc Christenen,
F 3 door