Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
. A L C 1E_M EENE
pen werd. De jual^oinelingen der Wester^
Gothen in Spanje,..Ait zich.xtof hiertpe ,in
vericheidene .kleine Koningrijken tegen de
Arabieren hadden ftaande gehouden, maakten
nu aan derzelver heerfchappij, in hun Vader-
land, een einde, en geheel Spanje werd een
Christelijk rijk. Sicilië en Portugal werden
tot Koningrijken verheven. Denemarken^
Noorwegen en Z-weeden werden tot één Ko-
ningrijk vereenigd. Venetic en Genua bloei-
den thans door eenen zeer uitgebreiden koop-
handel ter zee. Maar het Griekfche Keizer-
rijk , hetwelke reeds lang gezieltoogd had,
werd nu volkomen vernietigd door de Os-
mannifche Turken, welke hunne overwin-
ningen uit Hein Azie in Euroi ia overbragtifn.
Van den anderen kant werden verfcheidene
Koningrpen. onder dewelke dat der Kalifs
het meest aanmerkenswaardig was, door de
Mogolfche veroveraars, onder degengis, of
gengis khan en timur of tamerlan , ten
onderfte boven geworpen. Doch de ondergang
van het Griekfche Keizerrijk voerde een aantal
Griekfche vlugtelingen, en met hen den goe-
den fmaak voor de wetenfchappen , weder
naar het westen. De Boekdrukkunst, om-
trent dezen tijd uitgevonden, bevorderde den
bloei der herlevende wetenfchappen onge»
meen. Op het einde van dit tijdvak werd
een nieuw werelddeel, Amerika , door
CHRiSTOFFEL COLUMBUS Ontdekt : Kompas
en Buskruid, welke beiden, nog niet zeer
lang geleden, waren uitgevonden, bragten
niet weinig toe tot het ontdekken en verove-
ren van dit werelddeel. Eindelijk verbond
de ontdekkende geest der Europeërtn de vier
werelddeelen met elkander,
ZES-