Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
wer.eldöb sciiredenis.
door Kerkvetgaderingeil j'Wclke moeds genoeg
bezaten, om zich tegen. tie» te verzetten.
Zij bfagten daai<aan,'vervolgens, oOk veel toe
door de Mcidenfche VoXttn mt het Christen-
dom te brengen of te dwingen , en daardoor
de palen hunnes rijksgebleds wijder uit te zet-
ten. Met de geboorte -der fchoolfche God-
geleerdheid, door dewelke men aan dtnG()ds-
dienst de gedaante eener wetenfchap wilde
geven , en "met de oprigting van Hooge
Scholen , welke onder allerlei foort van
menfchen kundigheden begonnen uit te brei-
den , wisten de Paufen behendiglijk hun voor-
deel te doen. Zij predikten, bragten aan den
gang en onderhielden de Kruistogten , of
krijgszuchtige ondernemingen tegen de Ara-
bieren en Turken, welke hun aanzien zeer be-
vorderden: doch aan Europa ontzaggelijke
fchade toebragten; offchoon dezelve ook vele
merkwaardige en eenige nuttige veranderin-
gen ten gevolge mogten hebben. Met dit half-
geestelijk , half-wereldlijk rijk ftonden, be-
langshalve, de meeste Koningrijken van Eu-
ropa in verbindtenis; welke, genoegzaam
. altijd moetende zwichten, wanneer zij met
hetzelve eenige verfchillen hadden , zich
door hetzelve van vele hunner fchoonlle
regten zagen berooven.
Duitschland, hetwelke tot hiertoe Saxi-
fche en FranHfche Hertogen tot Keizers had>
gehad, werd nu door Schwabifche , Habs-:
burgfche en andere Vorsten geregeerd; het werd
een verkiesbaar rijk (Wahlreich) ; bleef
beroerd door openbare onveiligheid, en be»
kwam Keurvorsten; doch verloor Zmtfer-
land, hetwelke in cencn vrijen ^aat herfcha-
P a pen