Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page: ^ y
t
3» A L G E II 1 E N E V
v îj f d e t 'ij d v a k;
' f '
y^an avŒOôr.ujs den Zeveinkn en god¥ri
VAN BOUILLON COLüMBüS en LVTHER
of van den aanvang der Paufeftjke mile"
keurige regering en der h'uistogten^
tot aan de ontdekking der nieuwe
'wereïd; den val van het Paujelijk
gezagt en de herflelUng der
tenfchappen in Europa.
Dit tijdvak bevat een weinig meer dan een
getal van vier honderd jaren. Thans vei>
toonde zich het nieuwe rijk der Paufen, voor
het oog der Christenen, in deszelfs geducht :
vermogen. Zij plaatsten Koningen op dem
troon cn bonsden hen daar weder af; fchre^-i
ven den Christenen voor^ wat zij te denken ij
en te gelooven zouden hebben; vervolgden
en verdrukten bijna alles, wat zich tegen hunii
willekeurig gezag verzettede, in het bijzonderr/
de Waldenfcn^ Wiklefitenen Husßten; zijlageitil
bijna geheel Europa^ in den naam van denif
Godsdienst, fchattingen op^ en ftelden zicbjf
in het bezit dezer voorregten doo^ de invoe-
ring van het Paufclijkc regt ; de Inquißtic;;[
door oorlogen tegen de Ketters ; door é/Mjt
ban; door benden van Monniken^ en eenec{
menigte van andere middelen. Manr reedt
in bet midden van dit tijdperk werd htm ge-
zag aan het wankelen gebragt, deeJs'doofr]
hunne eigene onvoorzigtige wijze van doen^J
deels door den wederfland , wcJ'ken ben eenigetj^
Vorsten boden; door talrijke, in godsdienw-
ftige begrippen , verfchiJlende partijen , er/j
doüw