Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page


to ALGEMEENE
over een gedeelte van Spanje ; het opper-
en middel - Italië; over het grootfte ge-
deelte van Duitschland en over een gedeelte
van het tegenwoordige Hongarije, Hij be-
dwong de Saxers en dwong hen tot de aan-
neming van het Christendom. Dc Romei-
mn riepen hem ten laatften .tot Keizer uit.
Voor zoo ver de geest en gefteldheid dier tij-
den toeliet , bragt hij zelfs den godsdienst eu
der wetenfchappen vele voordeeien toe. On-
der zijne opvolgers werd dit groote rijk ver-
deeld , gcfchokt en verzwakt. Frankrijk,
Duitschland en Italië werden afzonderlijke
Rijken; wordende aan het laatstgenoemde de
keizerlijke waardigheid gehecht. Duitschland
bekwam, door bezorging van Hendrik den
Eerflcn of den Vogelaar, eene betere Staats-
inrigting ; en otto de Groote vereenigde
wederom Italië en de keizerlijke kroon met
dit rijk. Beiden verlosten zij ook Duitsch-
land van de verwoestingen der Hongaren ^
welke, niet lang geleden, Panmnie hadden
ingenomen- en zich kort daarna door hun-
nen Koning stephanus tot het Christendom
lieten overbrengen.
- Ook beiden die gezegde Vorsten begonnen,
ten gelijken tijde, de Slavonifche volken in
Duitschland te overwinnen, en tot het Chris-
tendom te brengen. De Slaven^ in het alge-
meen genomen, hebben den oorfprong gege-
ven aan het Poolfche en Rusfifche Rijk, nadat
zij in het vorige tijdvak het koningrijk Bo-
^ hemen cn andere ftaten gegrondvest had-
den. De Noormannen ontrusteden thans vele
\ Europifche landen en maakten veroveringen
I ' in Frankrijke Engeland en Italië. In hun
G vaderland kwamen, het een na het ander,
' ' ' het