Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
V


b
R I
T.

M ecrmakn v^aren bij d^Maatfchappij : Tot
Nut van 'c Algemeen, vqorficllcn gedaan^ om als
^ene Prijsvr^ge Ur bcwerkmge op te geven: eeii
Schoolboek over de Algemeenc Gefchicienis, yi^an- ^
neer Hoofdhtfluurders van gemelde Maatfchappij
onder het oog kregen^ de Ehilcitung zur üiiiver-
fal Hiftoric, m het Hoogduitsch gefchrc^en^ door
HILMAR. CUHAS, en op nieuw bearbeid door M.
SCHRÖ.CK, zijnde mede In het Fransch overgezet*
Daar zij het gemelde werk zoodanig ingerigt vonden ,
dat hetzelve, y^el vertaald ztjrde, zeer gtfchikt,
nh een Schoolboek over de Algemeene Geichiede-r
nis kon dienen , Jlelde zij de Vertaling daarvan
aan de laatstgchoudenc Algemeene Vergadering^
gehouden den en i 5dea y^m Oogstmaand 179.S
voor; w/é voorfiel van dat gevolg geweest is^ dats
gemelde Vergadering hare goedkeuring aan dezen
arbeid gegeven heeft; hebbende twee Leden van
het toenmalige Hoofdbeftuur de vertali?ig van dit
Werk^ zoo naar het Franfche ah Hoogduitfche ^
op zich genomen^ met oogmerk om hetzelve^ voor
zoo verre dit noodig zoude bevonden %Vörden ^ tot
den jare 1795 te vervolgen of bij te werken. "
^^ Ontvang dus .^waarde Lezer ! deze eerfle Proeve
van ten IVerk^ van hetw elke dc Maatfchappij hoopt ^
' * 3 ' dat
/