Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
WERELD GESCHIEDENIS. 15
bercherming aan de wetenfchappen te ver-
kenen. — Dc/'/•Äw/cAcPrinfen vandenftamvan
CARLOviNGius wcdcrftonäen hen met eenig
goed gevolg. Onder befcherming van eenige
hunner, voerde bonifacius het Christendom
in een gedeelte van Duitschland in. Zïj wa-
ren het, die het rijk der Langobarden ver-
woesteden , en, door hunnen bijftand , den
Roomfchen Bisfchop, onder hunne opperheer-
fchappij, in het bezit fielden van een zeer be-
langrijk gedeelte van lialtê. De G'-iekfche
keizers verloren, behalve deze landen, ook
Rome. Hun Rijk werd niet minder gefchokt
door den twist over de vereering der beelden
dan door deszelfs buitenlandfche vijanden.
De geleerdheid en het Christendom lagen diep
vervallen, offchoon het laatfte tot een kunst-
matig leerftelfel was opgetrokken geworden.
VIERDE T IJ D V A K.
Van karel den grooten , tOt Op gregorius
den Zevenden, en Godfried van bouillon ;
of van den oorfprong van het Westersch-
Romeinfche Keizerrijk der Franken , tot
aan de volkomene vesting van het
Paufelijk >ijk, of den aanvang der
Kruistogten.
Dit tijdva]: bevat , ten naastenbij, drie-
-honderd jaren. In het begin van dit tijd-
perk _ ftond het Franfche rijk, onder de
regering van karf.l den grooten , in
deszelfs fehoonllen bloei. Deze Vorst
heerschte over Frankrijk en de Nederlanden ;
over