Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
ALCtMEeKK

leerdheid door godgeleerde verfchillen, ge-
heel verdonkerd werd , was naauwelijks in
ftaat, om zich tegen de aanvallen der Perfen^
der Hunnen^ der Bulgaren^ der Slavonièrs
cn der Lmgobardcn , (taande te houden*
Evenwel had hetzelve in justinianus eenen
ijierkwaardigen wetgever en verzamelaar der
Romdnfchc regten. Ook werd in dit tijd-
vak den -grond der Regtsgeleerd-
beid gelegd; cn den Europeèren' de zijde
bekend. _ -,.
. D E R D E T IJ D V A K.
Fan mahomed tot op karel den grooten;
of van de invoering van den vierden heer-
- fchenden. Godsdienst onder de Menfchen^
na den Joodfcheii , Heidenfchen' en
Christelijken; ook de oprigting van
het magtige Califat , tot aan het
nieime westerfche Keizerrijk der
Franken.
J. n.d,G. Dit t'^dvak duurt omtrent tweehonderd
Öet zwakke Konjlantimpolitaanfche
* oïGritkfchexï^ Atv Romeinen^ hetweike niets
meer was dan eene fchaduwe van het Romein-
fche, en de Christelyke Godsdienst, kregen
eenen nieuwen vijand aan mahomed. Deze
Arabier maakte zich meester van de lieer-
fchappij over zijn vaderland, hetweike ge-
noodzaakt werd zijnen Godsdienst aan te ne-
men, Zijne navolgers, de Califs ^ veroverden
vele gewesten van het Griekfehe rijk; ver-
woesteden het Ferlifche^ gelijk ook het fFest"
gotifche in Spanje: doch begonnen aireede
be-