Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
WERELD GESCHIEDENIS.
15
heid van degzelfs belijderen, van zijne eérfte
eaiyoudigheid. Valfche of dwalende leer-
aars poogden denzelven al vroeg te verval-
fchcn; Jfceten en Manniken wilden veel meer
doen dan hij gebood; zijne Leeraars wer-
den al ras heerschzuchtig en vervolgziek.
Het Romeinfche rijk, deszelfs zetel, verloor
zijnen luister na augustus. Deszelfs on-
waardige Keizers; de alle verbeelding te bo-
ven gaande magt van deszelfs krijgslieden;
herhaalde omwentelingen, en andere inwen-
dige gebreken, verzwakten hetzelve zoodani-
ger wijze, dat de uitmuntende begaafdheden
van eenen vespasianus, titus, ha-
drianus, trajanus, antonius en
Diocj^pTiANus, niet vermogend waren,
om hetzelve op vaste gronden weder te her-
ftellen. Constantinus, die den Chris,
teliiken Godsdienst omhelsd had, en julia-
nus, hielden het riik nog al eenigzins in
aanzien: maar deszelß flaatsregeling was in
den grond bedorven: vandaar verhaastede de
deeling van hetzelve, in een Oostersch en
IVesterssh Knzenrij.k, welke door t h e o d o-
s I u s ttn uitvoer werd gebragt, den val
van beiden. De roem van geleerdheid bleef
den Komeimn- en Qritken nog beftendig bij.
De fceitle pliniussen, seneca, quin-
•t1LIANP6,TACITüS,plutarchus,
en zoo vele anderen, planteden dezelve, in-
zonderheid onder de Romeinen, voort; van
langzamerhand breiddede zij zich ook onder
de Christenen uit, die zich op eenen ter-
tui, lianus, origenes, eusebius,
HI ë B 0 N i M u g , en anderen, als voortreiFe-
11ÄP Kchriivers, konden beroemen. Midde--
lerw^J dat het Rvmeinfphe ryk begon te
zin-