Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
WERE LDGE sc HIE DE NIS. 75
over de beheerfching des rijks. Sylla cn
marius, POMPEJu's en caesar voct-
den, te dien aanzien, burgers tegen burgers
ten krijg. Te vergeefs poogden c a t o en
brutus hun Vaderland te redden. Oc-
TA VI AN us werd, na zijne zegepraal over
het heer van Antonius, meester van het
rijk, en bekwam den naam van augustus.
Middelerwijl hadden dc Romeinen^ federt en-
Kius, zich den goeden fmaak der Grieken
in de fchoone kunftcn en wetenfchappen ei-
gen gemaakt. Deze bloeiden, aan het einde
van dit tijdvak, nergens alzoo gelijk bij hen.
Lucretius, caesar, cicero, sal-
LUSTIUS, VIRGILIUS, HORATIUS Cn
andere hunner uitmuntende vernuften, ver-
goededen , eenigermate , den vaderlande het
verlies van deszelfs vrijheid en deugd. Nog
waren de Joden ook aanmerkenswaardig. Uit
de Perfifche onder de Macedonifche en Sjri-
fche overheerfching gevallen , verkregen zij
hunne onafhankelijkheid weder onder de aan-
voering der Makkabecn■: doch hunne onder-
linge verdeeldheden bragten I.'en wecfer onder
het juk der Romeinen. De overzetting hun-
ner Heilige Boeken in de Griekfche taal,
maakte hunnen Godsdienst meer algemeen
bekend.

E 5 TWEE
• /