Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page

ALGEMEENE
1
I
%
'h
ß-

I
noemde rijk onderfcheideden zich de eerde
PTOLOMEën door de bt^rcherming, welke zij
der geleerdheid en den koophandel bewezen.
Alie deze ftviten vielen , van tijd tot tijd,
onder het gezag der Romeinen. Den overi-
gen Grickm^ zoo in het eigenlijk Grieken^
lar,d^ als in de eilanden en de volkplantingen,
trof hetzelfde lot. Ondertusfchen ontbrak het
dit Volk nun nier aan een aantal van voot-
tiL-ftclijke geleerden en beroemde fchrijvereri.
Aristoteles bragt de Wijsbegeerte, de
D'chtkunst en de Welfprekendheid onder een
geregeld leerftelfcl ; Hij , z e n o , e p i c u-
Rus, en meer anderen, gaven de geboorte
aan wüsgeerige aanhangen. Polybius werd
het voorbeeld der Gefchiedfchrijveren ; na
hierin, in het vorige tijdvak, tucydides
cn X K w o p H o M tot' voorgangers gehad te
hebben. Vele verpligting had de Wiskunde
aan euclides en ar chime des. Ook
andere wetenfchappen bloeiden nog, een tijd
lang, onder de Grieken: maar met het ver-
lies van hunne vrijheid geraakten dezelve ook
in verval. In hunne plaats en naar hun voor-
beeld gevormd, fchitterden de Romeinen nu
te meer onder de overige volken, In dit tijd-
vak voleindeden zij de verovering van ha-
lle ; overwonnen h a m n i b a l , en verwoes-
teden Carthago; floegen de Cimbei'cn en Teu-
tonen terug, en werden eindelijk meesters
van alle aanzienlijke rijken en ftaten, in de
drie toen bekende werelddeelen. Alleen de
Pdrthen^ welken onder ar sa ces een mag-
tig rijk in Azië gedicht hadden, konden door
de niet overwonnen worden. — Maar
nu rees ook de tweedragt onder de Romeinen
op.' Hunne grooten twisteden met elkander
over