Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
WERELD GESCHIEDENIS. 15
tentijds onder zeer vele bepalingen. Zij haal-
den hunne wetten uit Griekenland. Met de
Italiaanfche volken voerden zij bq(lendig oor-
log , en zegepraalden genoegzaam altijd.
Een deel der Joden keerde, in de eerfte ja-
ren van dit tijdvak, uit het liabylonifche rijk,
in hun vaderland terug. Aldaar herftelde
esdras den Godsdienst en hunne burger-
lijke Staatsregeling, welke ftand hield zelfs
onder het oppergezag der Perfen. Ook om-
trent dezen tijd hervormde confusius
den Godsdienst in China, welker gefcliiedenis
eerst met dit tijdvak eenige zekerheid begint
te verkrijgen.
ZESDE TIJDVAK.
Van alexander den Grooten tot je-
zus christus; of van de Mace»
donifche heerfchappij, in de drie
iserelddeelen, tot den oorfprong
yan het Christendom.
Dit tijdvak bevat omtrent de laatfte drie r. i. Wc
honderd jaren voor chrïstus. Alexan- S64'' -
DER, Koning van Macedonitn, vcriTictigde
nu het Perfifche rijk onder dar lus c o no-
m a n n u s; breidede zijne veroveringen, over
deszelfs grenzen, in Azie uit; hield de Grie~
ken in afhankelijkheid, en maakte, tcü zelf-
den Jijd, hunne kunften meer bekend. Na zij-
nen dood werd het magtige Macedonifche rijk,
door de oneenigheid van zijne krijgsoverftcn,
In verfcheidene koningrijken verdeeld ; de
aanmerkenswaardigfte daarvan waren Mace-
doniin, Syriin en Egypte. In bet laatst ye-
£ 4 noemde