Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
wereldgeschiedenis, 69
r;har»is wierd gevonden. Draco en
bovenal solon, waren de wetgevers, van
het eerst onlangs ontdane Athecnfche gemee-
nebest ; zaleucus was dit te Locric.
De Corintheren bouwden 6yracufc; en over
het algemeen onderfcheiddeden zich chans de
Grieken door derzelver vernuft, wetenfchap-
pen, koophandel en zeevaart; door middel
van dewelken zij vele volkplantingen en (le-
den ftichteden. Th alks, een der beroemd-
fte wijzen onder hen, was de eerfte, die,
in klein Azie , eenen wijsgeerigen aanhang
deed ontftaan. Ook dat welfde land bragt
es op us voort, die zoo vermaard is gewor-
den door zijne fabelen.
V IJ F D E T IJ D V A K.
Fan CYRUS ALEXANDER; of van
de grondvestiging der groote Perfifche
alleenheerfchappij, tot aan dc uit-
breiding van het Macedoni-
fche rijk in de drie We--
rdddeelen^
Wederom een tijdvak vnn ten naastenbij i d. w.
twee honderd jaren, hetwelke drie honderd en 5440^
eenige jartn voor de 'geboorte van chris-^ ^ '
^ Tus ten einde loopt. Met den aanvang van
hetzelve deed cyrus , die alreeds het Me-
disch-Asfyrifche rijk, nevens dat vmLiidiè^ ^
onder zijnen fchepter had doen bukken, ook
het' Babylonifchc dnarvoor zwichten, en
maakte:M daardoor, het Perfifche rlik tot het
mag;ti^fte der geheele we/eld. Zijne =nako-
meiingea' veroverden ook nog Egypte^ het-
E 3 welke
i^'ii- M «^-i•';■ i"'-ill'