Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
-53S
61 algemeens
m
VIERDE TIJDVAK.
Fan romulüs m cyrüs; of van dc-
jlichting van Rome tot op dc opri§*
ting van het groot Perfisch rijk»
tijdvak bevat omtrent twee honderd
jaren, en eindigt vijfhonderd en vijftig ja-'
ren voor de geboorte van chrtstus. De
inwoners van het nieuwgebouwde R ome,
bekwamen van numa hunnen Godsdienst en
hunne Wetten; zij breideden ook, onder de
aanvoering vau verfcheidene koningen, hun
gebied uit door het overwinnen van onder-
fcheidene naburige Volken, — Uit het oude
Asfyrifche rijk ontftonden, van tijd tot tijd,
drie verfchiÜende koningrijken; het nieinve
Asfyrifche onder pul; het nieuwe Babyloni'
fche onder nabonassar , en het Medifchc
gellicht door dejoces , wiens ppvolgers
het Asfjrifche rijk overweldigden. Salma-
nassar , koning van Asfyrièn, verwoestte
het koningrijk van Isratl, cn nebucad-
NESAR, koning van Babel ^ dat van Jttda*
Jesaïas en iie meeste overige propheten
der Joden leerden, en deden hunne voor-
fpellingen omtrent dezen tijd. Dc Gefchie-
denis van Egypte begon, inderdaad, federf^
psammetichus, ccnen beteren zamenhang te
verkrijgen; maar dit bloeijende rijk geraakte
door inwendige beroerten en uitwendige«
* oorlog, ten laatden in verval. In dit zelfde
tijdvak vielen de Scytcn in Azie , geUik
de Ccltcn in Europa^ de overige volken,
door de togten welken zij gedurig onder-
namen, zeer lastig: de woestheid der eerflen
belettede niet, dat onder hea eenen ana-
CHAR-