Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
■Ii
<5 ALGEMEENE
zoude. Ziine nakomelingen, de Israeliten^
bevo^n zich omtrent het einde van dir
tijdvak in £gypte*
DERDE TIJDVAK.
Fan mozes tot romulus; of van de ver^
losftng der Israëliten uit Egypte , tot
de flichting van Rome.
J. d. w. Al weder eene .gerchiedenis van bijkans
'452— achthondeid jaren, welke ook zevenhonderd
en vijftig jaren voor de geboorte van jezus
CHRISTUS ten einde loopt. Met dit tiidvak
beflniren de ouden den fabelachtigen tijd der
gefchiedenis; gelijk zij ook den onbekenden
tijd derzelve, tot aan het einde van Jiet voor-
gaande tijdvak, laten voortgaan. — De Is*
raêliten ontvingen thans van mozes hunnen
godsdienst , hunne wetten, en hunne ze-
den. ^ij veroverden Kanaan, verkozen zich
Koningen, onder dewelken david en Sa-
lomo de meest beroemde waren; werden
door onetnigheid verdeeld in twee Koning-
rijken , dat van Juda en IsraèL En alhoe-
wel zij in afgoderi.) vervielen, en weinig bij
andere volken bekend waren , bleven zij
beftendig de bewaarders eener echte Godde-
j lijke Openbaring, en zijn deswege, gelijk
ook uit hoofde van andere overoud^^en ge-
jy^ loofwaardige berigten, een zeer aanmerkens-
f- waarctig volk gebleven. De Asfyrièrs maak-
iifj ten zeer groote veroveringen: maar onder
SAROANAPALUS Werd hun rijk vernietiiid.
Si S0STRI9 gat aan Lgypte ^^nzian en eenen
bloeijenden vvelfland, waarin dat rijk zich
ook.