Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
algemerne wereldgeschiedenis. 65
TWEEDE T IJ D V A K.
Van Noach tot Mozes ; of van d.n Zcrnhü^td
tot op den ÏVctg.ver der isracliten,
den eerflen Gtfchtedfcbrij\kr der IV&*
rdd ^ en dm eerflen Ss^hrïjycr
yan den Godsdienst.
Dit tijdvak heefr, r^n naastenbij, achthon-
derd jaren geduurd» De acht menfchen, nit^i^^r
den Zondvloed overgebleven, plantedeu Hun
gedacht weder voort; gingen uit Azie naar
Afrika en Europa over, eti uit de talrijke
menigte, die, weldra, uit hen voortkwam,
begonnen Volken te ontftaan. De Schrijf-
kunst werd uitgevonden door tiieut of taaut.
In Chaldca ^ Babylon^ Pkoênicim ^ en in hec
bijzonder in Egypte^ zag meii verfcheidene
Kunsten en VVetenfchappen geboren wor-
den. Te gelijkcr ti.id kreeg de Afgoderij het
aanwezen;^ en maakte, in deze en' -andere
landen, eenen zeer grooten voortgang. On-
der de eerfte Koningrijken verhieven zich
het Bab^lonifche ^ Asjyrifche en Egyptifche^
welkers Stichters nimrod, a s s u i^. en
mknes waren. De Phoenicièrs begonnen
reeds eenen aanmcrkeliiken koophandel, te
lande en ter zee, ts (h'ijven, In Grieken-
land werd den grond voor eenige flateii
gelegd i^och het volk was nog geheel on-
wetend en onbefcliaafd. Rij het algemeene
verval van den Godsdienst in deze tijden,
beltemde god abraham, om den waren
Godsdienst onder de menfchen te bewaren, ,
en de Stamvader te zijn van een talrijk Volk,
hetwelke even dat zelfde voorregc bez^rten
E zou-
1ÉÊ