Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGKMEENÈ GÏSCHIÈDENIS^
. XXIX. Zijn de Noormannen ook een merk-
waardig Volk in de nieuwe algemeene ge-
fchiedenis? — Waar kwamen zij van daan en
wat hebben zij verrigt? — Welke Koning-
rijken zijn door hen geflieht?
XXX. Welk een groot Volk heeft bene-
vens de Romeinen en Duitfchers, Europa,
voormaals en nog tot heden toe vervuld V —
"Welke Koningrijken hebben de Slavonièrs
gedicht?
XXXI. Zijn ook , behalve dezen, nog
eenige Aziatifche Volken in de nieuwe we-
reldgefchiedenis van aanbelang? — Welke
daden hebben de Turken verrigt?
XXXII. Wanneer zijn de Mogollers be-
gonnen zich te onderfcheiden ? — Wie wa-
ren de grondvesters hunnes rijks ? — Hoo
verre ftrekt hetzelve zich .uit. — Welk Volk
heeft China te ondergebragt, welk rijk, voor-
tnaals, door de Mogollen was veroverd ge-
worden?
XXXIII. Moeten nu de afdeelingen der
Algemeene Wereldgefchiedenis, van alle deze
merkwaardige Volken te zamen , of van
eenen enkelen derzelven, ontleend worden? —
Welk moet," derhalve, het eerfte hoofddeel
dezer gefchiedenis zijn ? — In hoe vele tijd-
vakken of ruimten kan dezelve weder wor-
den afgedeeld? —• Hoe verre ftrekt zich het
eerfte tijdvak uit? — Welke gewigtige ver*
anderingen, onder het menschdom voorge-
vallen, bevat hetzelve? — Welke zijn die
der andere tijdvakken, en van het tweede
voorname hoofddeel?
SCHKTI