Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
6i vragen ove*. dé inleid, tot de
wegingen in de wereld heeft verwekt?
Welke is de gefchiedenis det Perfen? — en ,
der Parthen, die hen opgevolgd zijn ?
- X^. Welk eene groote gebeurtenis viel
er vöOr, middelerwijl, dat de Parthen, de
heerfchappij over dp wereld aan de Romeinen
betwii^teden? — Heeft de Christelijke Gods-
dienst den toeftand van het menschdom zeer
veranderd? — Waarom doet men met den-
zelven €en nieuw tijdbeftek in de gefchiede-'
nis beginnen'?
XXVI. Welke beroemde Volken kwamen
omtrent den tijd der grondvesting van het
Christendomi ten voorfchijn? — Ziet men
omtrent dien tijd nog de oude Romeinen dt
heerfchappij over de ,wereld voeren ? ——
Welke is nu de gefchiedenis van het niet
meer vrije volk van Rome ? — Welke warert
de lotgevallen der Griekfche Romeinen It Kon-
ftantinopolen? ^ — Kwam er niet nög een
i nieuw loort van Romeinen ten voorfchijn? —
Hoe verhief zich hun Geestelijk - Wereldlijk
rijk? en hoe hield het zich ftaande?
XXVII. Toen de oude Romeinen uit de
gefchi,edenis verdwenen zijn, welk een Eu-
ropisch volk is toen beroemd geworden? —
Welke daden hebben de Germanen of Duit-
fchers verrigt? — Welke koningrijken zijrt
! door hen gefticht geworden? — Welke wa-
ren, de lotgevallen van het eigenlijk gezegde
Duitfche rijk? — Waaraan heeft men altijd
de Duitfchers kunnen onderkennen ?
XXVIII. Kwamen er in het Oosten niet
toog andere beroemde vijanden der Romeinen
, I ten voorfchijn? — Waar werd het ri^k der
. 'Arabieren gefticht? ->» Welke waren deszelfs
m lotgevallen?
tx , ,
Lf wi^- ^