Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
6o VRAGEN OVER DE INLEID. TOT DE
VL Wat Js de Burgerlijke of Stantknndige
Gefchiedenis? — Wat noemt men Kerkelijke
Gefchiedenis? — Wat Geleerde, , of Letter
kundige Gefchiedenis? — Wat verftaar men
door Natuurlijke Hillorie, of Natuinkundige
Gefchiedenis ? ^
VII. Waarom moeten alle deze verfchil-
lende foorten van gebeurtenisfen met elkander
vereenigd worden?
VIII. Hoe verdeelt men de Gefchiedenis
met opzigt tot den tijd?
IX. Wtlkc gebeurtenisfen behooren er, in
het algemeen, in de algemeenc Gefchiedenis
vervat te z:jn, om dezelve op eene gemak-
keliike wijze te kunnen overziend
X. Heeft zulk eene algemeene Gefchiede-
'nis eene, aan haar bijzonder eigene, aange-
naamheid ?
XI. Heeft de Gefchiedenis ook nog e?ne,
haar bijzonder eigene, nuttigheid, bjittn
die , wel];e zij ovi;r het algemeen te weeg
brengt ?
XH. Strekt zich dan de algemeene Ge-
fchiedenis over alle Volken uit?
XI'J. Strekt zich deze Gefch-edenis dan
ook over alle landen der wereld uit ?
XIV. Maar bevat deze Gefchiedenis ook
niet alle tijden in zicht — Wanneer neemt
eene zekere , en te zamenhangende tijdreke-
ning, voor de algemeene Gefchiedenis , eenen
aan\-ang?
XV. Deze Gefchiedenis is, derhalve, wel
zeer gebrekkig: — Kan men er dan nog,
desniettegenftaande, gebruik van maken?
XVI. Welk een 'hulpmiddel heeft men,
©m deze Gefchiedenis gemakkelijk te bevatten
en