Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
aV RAG É N,
welkiï betrekking hebben op,
en liehooren bij, de vookloo-
pige denkbeelden van de
algemeene geschiedenis
DER
IV E R E L B.
L .Cndien het waar zij, dat de gcfchie^
denis zoo nuttig en noodzakelijk is, moet
men zich, bij derzelver beoefening, ook eeni-
ge bepalingen yoorfchvijven ?
ii. Waarop moet men verder letten, als
men zich aan de beoefi^ning eener zoo wijd-
iiitgeftrekte wetenfchap begeeft? — Hoe on-
derfcheidt men hèt noodzakelijke, nuttige en
aangename, in de gefchiedenis, van elkan-
der?
iii. Welke zaken zijn het meest nood-
zakelijk ten aanzien van de gefchiedenis te
kennen ?
IV. Moet men echter, behalve dat, ook
geen denkbeeld hebben van de geheele ge-
fchiedenis des menfchelijken geflachts? — en
waarom ?
v. Welk eene verdeeling maakt dezen ar-
beid gemakkelijk?
VL