Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
algemeene geschiedenis. . 57
land zelfs, hetweike zij twee honderd en vijf-
tig jaren bezaten. Hun ontzaggelijk rijk
werd weldra verdeeld cn verzwakt. Ta-
me rl an of timur deed hetzelve, om-
trent het einde der veertiende eeuw, door
zi-ine overwinningen , wederom herleven. Na
zijnen dood zonk hetzelve op nieuw ter ne-
der , en van alle zijne veroveringen, is niets
dan het Rijk des Groeien Mogols, in de
Oostindie, tot heden toe, overgebleven. Chi-
na, een der oudfte en magtigfte Rijken, het
meest bloeijendfte Volk buiten Europa, het-
weike, echter, met de oude Gefchiedenis
het minst in verband ftaat. — China is, fe-
dert de vorige eeuw, der haèrfchappije van
een ander Tartarisch Volk, de Mant/chous
2 art ar en geheeten , onderworpen gewor-
den.
XXXIII. Deze zijn de Volken en Rijken Bsaui«
der wereld , welke de algemeene Gefchie-
denis als de meest opmerkenswaardigen voor-
ftelt. Anderen, welke ook eenige belangrijke
veranderingen in den toeftand der menfchen
hebben te weeg gebragt, ftammen van deze
af, of zi-jn door dezelve overweldigd gewor-
den, en men kan derzelver gefchiedenis, ge-
makkelijk, met die der anderen verbinden.
Niet, derhalve. Van een, of van enkelen de-
zer Volken, maar, zoo veel het mogelijk is,
van allen te zamen, ontleent de gefchiedenis
hare tijdperken en verdeelingen, cn daardoor
bereikt zij haar oogmerk, om de groote ge-
beurtenisfen dei) wereld , en die perfonaad-
• jen , welken het meest de aandacht des
Dienschdoffis verdienen, in derzelver zamen-
U 5 hang.