Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. §t
Denmarken zijn des te beroemder gewor- '
den. ' . \
■ XXX. Door de Noormannen en de Slavo-
niërs werd het Noorden van Ettropa het"''"* i ;
meest beliend. Dit laatfte Volk nam, wel- '
eer, het grootfte deel van Europa in, het-
walk niet door de Romeinen of de Germa-
nen bezeten werd. Na dïit deze laatften
hooger waren opgetrokken , breiddeden de Sla-
voniêrs zich al van ftap tot ftap langs de
Elve en de Sak uit; drongen van alle zij- ■ /
den zuidwaarts aan; hielpen het Romeinfche
rijk verzwakken , en rigteden zeiven , in
vele volkplantingen verdeeld , verfcheidene
Staten op. Sedert de zevende eeuw ont»
ftonden uit hen de Koningrijken Croatiê,
Dalmatiê, Slavoniè, Bosnië en Servië. De
Bohemers hadden fints de achtfte eeuw reeds
. hunne Hertogen. Andere Slavoniërs lagen
in de negende eeuw den grond voor het
Poelfche, Rusfifche en Moravifche rijk. De
Slavoniërs van Duitschland werden federt
de achtfte eeuw, doch eerst volkomen in de ^ ^^
twaalfde, door de Duitfchers bedwongen, '
en tot de omhelzing van het Christendom
genoodzaakt. De overige van deze volken, y
welke voor een gedeelte tot hiertoe onaf-
hankelljke Staten hadden opgerigt , traden
ook , niet lang daarna, tot de omhelzing V
van hetzelve toe. De Slavurticrs beftaan tof
op heden, en zijn een der talrijkfte Volkeii
van Europa.
XXXI. Kort daarop werd Azie , door ﻫ
twee volken, oorfpronkelijk uit hetzelve
meer bekend, cn deze deden hetzelve, zoo- »•«».
D 4 wel