Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. §t
tin? van bet menfchelijke verftand. Ook
daardoor ziin hunne zeden van eenen znch-
teren aard geworden; alhoewel door het na-
volgen van andere volken van tijd tot tijd
vervalscht. Over het geheel genomen heb-
ben zij zelden hunne eigeiH krachten gekend,
en, niet dan na een tamelijk lang verloop
van tijd, zijn ze begonnen van dezelven ge-
bruik te maken.
-XXVIIL ^Weinig tijds, na dat de Duitfchers
. het Wtsterfchc Keizerrijk van Rome vernie-
tigd hadden, werfl het Oosterfche Keizer-
rijk door de Arabieren zeer na aan deszelfs
ondersrang gebragt. Dit volk, niet zeer aan-
merkelijk tot aan de zevende eeuw der Chris-
telijke jaartelling , verkreeg toen in maho-
ME T den ftichter van eenen nieuwen Gods-
dienst , die, na den Christelijken , den mces-
téa in;>ang bij cc menfchen gevonden, en
der afgoderij de llerkfle grenspalen heeft
gezet. Maiio^jet werd te gelijk de ver-
overaar van zijn Vaderland en wekte den
geest der Arabieren ten oorloge op. Het
waren echter eerst zijne opvolg^ers, die de
naburige Koningrijken overvielen , en het
Perfifche rijk bemagrigden, hetwelke de plaats
van dat der Parthen had ingenomen. De-
ze ontrukten den Griekfchen Keizercn ee-
nige der fchoonfte landen in Azie en Afri-
ka ^ en deden zelfs Spanje\ Portugal^ ver-
fcheidene eihinden in de Middellandfche Zee
en der Indien vom* hunne ma^t bukken.
Dit Volk, hetwelke in het eerst flechts dweep-
achtig en oorlogzuchtig was , werd, weldra,
gemeenzaam mßt de Griekfche geleerdheid,
cn beoefende verfcheidene wctenfcliappen zoo .
gelukkig, dat zelfs de Europifche Chris-
D 3 tc-