Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
5ä inleiding tot dk
hied voornamelijk aan den regtcr oever ^van
den Kijn vestigde, verkreeg, wel'is waar,
in de tieude eeuw , Italic. en dë keizer*,
lijke waardigheid weder terug : doch ver--
loor het eerde grootendeels in de volgende»
ecuwen; geliik zich ook eindeliik Zwitfcr^
land en de Nederlanden van hetzelve heb-
ben afgefcheurd. Het werd verkieslijk, en
ten laatfte eene verzameling van vele Sta-
ten; bleef, als het eigenaardig gevolg van des-
zelfs ongeregelde StaatvSgefleldheid , tot aan
het begin der zestiende eeuw, aan onop-
houdelijke beroeringen onderhevig , en ge-
raakte nog eerst in veel later tijd in eenen
bloeijenden toeftand. De Duitfchcrs hebben
federt de tijden der Franken het overige;
van Europa^ voor l^et grootfte deel, onder--
wezen, en tot het Christendom bekeerd of'
gedwongen. De meeste Enropifche volkeni
en rijken ziin hunnen oorfprong aan het-
zelve verfchuldigd ; fpreken nog derzelver:
taal, of hebben de fporen daarvan in him--
ne taal bewaard, en verfcheidene wordeni
door Diatfche Vorften geregeerd» De G^r--
manen zijn altijd na-ijverig op hunne vrij--
heid geweest, en tevens oorlogzuchtig, dap-
per, arbeidzaam en ftandvastig. Zij hebben i
groote daden verrigt ; doch geftadig vele;
beletfelen en te weinig aanmoediging gevon-
den, om meerder en grootere uit te voeren..
Eenige der gewigtigfte ontdekkingen zijn der-
zelver aanzijn aan hetzelve vei fchuldigd..
Zij zijn de eerften, die het jok der Meeste-
lijke ópperheerfchappii van Rome^ van de!
fchouderen hebben geworpen , cn daardoorr
het mee«t hebben toegebragt tot de verlich-
tingj