Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDENIS. §t
de Duttfc/icrs het vvesterfche Keizerrijk, en
bouwden op deszelfs puinhoopen nieuwe rij-
ken, welke zich, voor een gedceke, tot op
dezen tijd töe geheel of gedeeltelijk, in meer-
der of minder aanzien en vermogen, hebben
ftaande gehouden ; gelijk daar zi/n: het Duit-
fchc, Engeljcht, Franfche, Spaan/dn en
Portugefche. Deze Duitfche volken, voor hec
meerderdeel Heidenen, en allen oorlogzuch-
tig en onwetend, maakten, wel is waar,
de verfchrikkelijkfte verwoestingen: dan, daar
zij weldra van hunne overwonnelingen Gods-
dienst, Kunden , Wetenfthappen en vele
andere dingen overnamen , zoo zouden zij al-
leen die barbaarschheid/ en vervalfching Van
den Godsdienst der volgende eeuwen niet
veroorzaakt hebben, bijaldien zij den grond
daartoe bij de Christelijke Romeinen niet
hadden gelegd gevonden.
Het magtigfte en duurzaamfte der nieuwe
Duitfche koningrijken, was het Frankifche,
hetwelk omtrent het einde der vijfde eeuw
een' aanvang heeft genomen. Het breidde
zich zeer verre, langs de beide oevers van
den Rijn, uit, cn het verkreeg deszelfs groot-
fte luistel-, met het begin der negende eeuw, ,
onder karel den grooten, die uit de aan-
zienlijkfte veroveringen een nieuw keizer-
lijk oprigtte; van hetwelk Rome andermaal
de hoofdftad werd.- Zijne magtige alleen-
heerfchappij, werd, na zijnen dood, v?cl-
dra in drie rijken verdeeld; namelijk: in dat
van Italië , aan hetwelk dc Keizerlijke
waardigheid werd gehecht ; en in dat van >
Dtdtschland tn Frankrijk. Het eigenlijk
gezegde Duitjcht rijk, hetwelk nu zijn ge-
Ö 2 bied