Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE CËSCHIEDEMS. 4p
\
van hetzelve, welke aan den Godsdienst en de '
Wetenfchappen, Hechts zeer geringe dien-
ften hadden bewezen, door de laatden» Ew >|(j
ropa uit 'die barbaarschheid trokken, waar-
in hetzelve fints lang verzonken was, —
Middelerwijl ontftond een zeldzaam foort S
van Romeinen, welke men de Paufeliike zou-
de kunnen noemen. De Leeraar der Chris-
telijke Gemeente te Rome, die in het eerst
flechts weinig aanzien had , werd , wel-
dra, Bisfchop en Patriarch. Hij, die in de
achtfle eeuw der Christelijke jaartelling, in
die hoedanigheid, zich aldaar aan het hoofd j
dier Gemeente bevond, verhief zich, boven- f
dien, tot wereldlijk Vorst. In gemelde (lad i
vestigde zich deze, en dezelve werd, na ver- , ■
loop van eenige honderd jareq, geheel en
al aan het gezag van deszelfs opvolgers
onderworpen; welke, omtrent het einde der
elfde eeuw , met cregorius den zeven-
den, de wereldlijke en geestelijke heerfchap-
pii voerders werden over Europa en alle der-
zelver Vorften. Dit magtig wereldlijk - gees-
telijke rijk hebben de Roomfche ßisfchop-
pen, of Paufen, tot ftand gebragt door eea
verregaand misbruik van den Godsdienst,
door de milddadigheid der Frankifche Konin-
gen en de inwendige beroerten van Duitsch-
land; door gewelddadigheden, zoo wel al3
door de hulp van eene ontzaggelijke me-
nigte van geestelijken, aan derzelver belan-
gen op het naauwst verbonden. Men kan ^
niet ontkennen , dat dit rlik, over het al-
gemeen genomen, aan Europa eenige voor-
deden verfchaft heeft: maar het is tevens
al te waar, dat hetzelve, in alle op^igten,
D m