Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 inleiding tot de
Icing uit; en door alexander werd hun rtjfc
geheel en al te niet gemaakt. Hunne krijgs-
zuchtige geaardheid werd verzacht door goe-
de Wetten en zeden, cn door eenen meer
zuiveren Godsdienst, dan die der overige af-
godilche volken; gelijk ook door den fmaak
voor eenige wetenfchappen: maar deze ont-
aardde Vau tijd tot tijd in eene lalfe verwijfd-
heid. Twee honderd en vijftig jaren voor
Ptrthetj.de grondvesting van het Christemlora, na-
men de Parthen eenigermate hunne plaats
in; en deze alleen wederftonden de alles be-
dwingende üow««««? met een gelukkig gevolg.
Gebo»rte XXV". Middelerwijl , dat nog deze beide
■»an JEZUS volken, de Romeinen en Parthen, elkander
«HRisics. opperhecrfchappij der wereld , op eene
geduchte wijze, betwisteden, trad, omtrent
het vierduizendfte jaar der wereld, de Chris-
telijke Godsdienst ten voorfchijn. Deze breid-
de zich zoo fpoedig, en onder zulk een groot
deel van het menschdom, uit, als nog im-
mer door eenigen Godsdienst was gefchied.
Hij heeft de gewigtigde veranderingen' te
weeg gebragt in de denkwijze, de zeden,
de wetten en de ftaatsregelingen van zeer
vele volken; in de wetenfchappen en in het
maatfchnppelijke leven der menfchen in het
algemeen. Gelijk deze Godsdienst onbegrij-
pelijk veel goeds heeft gefticht, zoo heeft
hij "ook, niet door zich. zelven, maar door
het misbruik, hetwelke de njenfchen van
hem gemaakt hebben, tot zeer veel kwaads
aanleiding gegeven. Eindelijk zelfs heeft hij
moeten dienen ter oprigting van -een nieüw
rijk; het meest geduchte, hetwrflk ooit onder
het menschdom is bekend geweest. — Hi|
heeft de wereld meer bekend en meer be-
fchaafd