Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEENE GESCHIEDE^'ÏS. 45
hun beflaan, waren zij niets meer dan krijgs-
lieden , vermaard door veroveringen, doch ge-'
noegzaam zonder wetenfchappen en kunften :
echter niet zonder eene wy e Staatsrege-
ling; gefchraagd door göec', wetten, ze-
den en de deugd. Zij leer Jen , eindelijk,
van de overwonnen Grieken ook nog eene
andere grootheid van geest kennen dan die,
welke door de wapenen wordt verkregen,
en zij werden gelukkige navolgers van de-
zelven in de meeste werken van verftand,
vernuft en der verbeeldingskracht. Ook van '
de Grieken ontleenden zij voornamelijk hun-
nen Godsdienst.
Door hunne overwinningen in Azie be-
haald , werden zij gemeenzaam bekend met
de weelde, welke hen de deur opende voor
alle ondeugden. Hunne onoverwinnelijke ijver
voor Vaderland en Vrijheid viel , eu door
onderlinge woejingen der partijzucht , ver-
woesteden zij zelven eenen ftaat, welken de
geduchtfte magten van buitenlandfche vijan-
den , waarfchijnlijk, nimmer zouden hebben
kunnen vernielen.
XXIV. Ook de Perfen waren een der perfen.
heerfchende volken dier oude tijden. Na
vele eeuwen, gedurende dewelken zij, ge-
noegzaam onbekend en zelfs gedeeltelijk aan
andere Aziatifche volken onderworpen, ble-
ven , werd CYRUS , vijf honderd en vijftig
jaren voor de geboorte van Christus , de
ft'ehter hunner ze^r magtige alleenheerfchap-
pij; onder hem en zijne opvolgers, verover-
den zij een zeer aanmerkelijk gedeelte vait
yfü/tf, behalve nog Egypte, Macedoniën en
aiider^ landen: maar hunne inval in Grieken-
land vlei tot huiine eigene fchade cn verzwak-
' king