Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
T'
INLEIDING! TOT ft«
en gelijk geluk, het magtig Perfifche rijk tfi
onderfte boven; maakte door zyne/verove-
ringen Azit ^ hoe langer zoo meer, bekend,
en breidde de taal, den godsdienst en de let-
terkunde der Grieken in vele oorden uit;
waartoe de verdeeling van zijn groot rijk
in verfcheidene kleine koningrijkjes, niet wei-
nig toebragt.
Romci- xXill. Een volk, nog meer belangrijk —
nog meer onze aandacht verdienende, in de
algemeene geCehiedenis, is het Komänfchc,
Zeven honderd cn vijftig jaren voor de ge-
boorte van christus, werd deszelfs fiad
gebouwd. Het bewees bijna twee honderd
cn vijftig jaren lang gehoorzaamheid aan
koningen; daarna verkreeg deszelfs flaatsbe-
iluur de gedaante van een Gemeenebest;
hetwelke, onder menigerhande omwentelin-
gen, ten naastenbij vyf honderd jaren lang
itaande bleef; tot dat hetzelve , dertig ja-
ren voor de geboorte van jf.zus Christus ,
geheel eu al aan de raagt van eenen Alleen-
heerfcher, aan die van octavianus, an*
ders genoemd augustus, onderworpen
werd. Gedurende dien gezegden tijd had-
den de Romeinen eerst hunne naburen irj
Itaiiè bedwongen; vervolgens de Cartha^
gen ^ de Grieken en Macedoniërs, nevens
vele andere volken , overweldigd; het groot-
fte en fchoonfte deel der toen bekende wc»
reld veroverd, en eene algemeene verwon-
dering en fchrik alomme doen ontftaan: maar
eindelijk door burgerlijke oorlogen en andere
oorzaken zich zeiven dermate verzwakt, dat
,. , omtrent den tijd van jezus christus, reeds
X, tie grond van bet verval hunnes ftaats ge-
iend was, iö de eerfte vijf honderd jaren van
hun