Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
A-lgemeene geschiedenis. 43
dcnfclien Godsdienst werd door hen met de
vernuftigfte verdichtfeien op^efierd. Hun-
.ne taal werd met meer geluk, dan eenige
^andere der ouden beoefend. Duizend jaren
voor de geboorte van Christus hadden
zij reeds hunnen homep.us , een dichter,
die de verwondering van alle eeuwen tot
zich heeft getrokken: ook is het aantal
uitmuntènde männen in allerlei vakken van ■
wetenfchappen en in allerlei foorten van ver-
rigtingen, grooter geweest onder de Grie^
ken, dan onder alle de volken, van dewel-
ken wij tot dus verre nield'ng maakten, te
zamen genomen. Zij bleven, offchoon in
vele (laten verdeeld, echter, door eensge-
zindheid langen tijd zeer magtig. Om den
hoon te wreken, eenen hunner koningen aan-
gedaan , verwoesteden zij het Trooijaanfche
rijk. Door de Perfen^ met eene ontzagge-
lijke krijgsmagt, aangevallen zijnde, (treden
zij, moedig, op hunne vrijheid, tegen dezel-
ve, en bragten, weldra, den krijg in den
boezem van derzelver eigen rijk, over, en
deden hen, op hunne beurt, beven. Maar
de naijver en de tweedragt verzwakten hen
van langzamerhand, en in de twee laatfte
eeuwen voor jezus Christus , werden zij door
de Romeinen^ geheel en al, van hunne onaf-
hankelijkiieid beroofd. Athene en Sparta waren
de luifterrijkfte van alle de Grtekfchc gemee-'
nebesten: maar de werden , dóór
het fchrandere beleid yan hunnen koning Phi-
lippus, het hoogstgezagvoerend volk van
Griekenland^ en alexander , zoon en op-
volger van PHILIPPUS , wierp , omtrent
drie honderd en vijftig jaren voor de ge-
boorte van CHRISTUS , wt gelijkcß moed