Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
41 inleiding TOT Dï
weelde. Maar omtrent driehonderd jaren
voor de geboorte van Christus werd die
volk, verwijfd geworden door den rijkdom
cii de weelde, te ondergebragt en als ver-
nietigd door de Perfcn en Macedoniérs. Van
hetzelve Hammen de Carthagers af, die
kon na het drie duizendfte jaar der wereld,
eenen ftaat in Afrika ftichteden, welke door
deszelfs koophandel en ^eemagt ongemeen
bloeijend werd, en deszelfs heerfch.appij tot
^ in öpanje en andere landen van Europa uit-
ftrekte, tot dat de ^iomeinm^ naijverig ge-
worden over de magt van dit volk, hetzel-
ve, en deszelfs naam tevens, verdelgd heb-
ben. Dit gefchiedde honderd en vijftig ja-
ren voor de geboorte van Christus.
Qslekefi, XXII, Ondertusfchen hadden de Grieken
reeds federt langen tijd, de opmerkzaamheid
der wereld verdiend. Hunne eerfte verblijf-
plaatlen waren in Klein - Azic: doch weldra
gingen zij in Europa over cn hebben het
eerst aan dat werelddeel de meerderheid
over Azie doen bekomen. Zij rigteden in
Griekenland, cn in de nabijgelegene landen,
eene menigte van kleine ftaten op; werden
door de Egyptenaren en Phoenicilrs on-
derwezen, en verfpreidden zelven verlichting
over het overige deel van Europa^ gelijk
ook over andere werelddeelen , waarin zij
verfcheidene volkplantingen ftichteden. Geen
ander volk der oudheid heeft eenen zoo
ongemeenen voortgang in alle fchoone
kunften cn wetenfchappen , noch ook in
de wetgeving en befchaafde zeden ge-
maakt. Hunne liefde voor het Vaderland
en de vrijheid deed hen de hiïidhaftigfte da-
den verrigteu» üet Jeerftelfel van den Hei-
Öepi^