Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALeïMïENE GESCHIEDENIS. 4t
tot dat het, zeventig jaren na de geboor-
te van chr.istus, onder alle voiken werd
verftrooid, zonder nogtans zijne eigene wet-
ten en zeden geheel en al te verliezen. Dit
is het cenige volk, hetwelke zich kan herne-
men op eene Goddelijke openbaring door be-
wijzen geftaafd, en hetweike zich op eene
bijzondere wijze van alle andere volken on-
derfcheiden heeft, door zijne ftuatkundige en
godsdienftige gefteldheid. En , alhoewel het-
zelve zich voornamelijk op den akkerbouw
en de veeteelt heeft toegelegd , beoefende
het, echter, ook eenige deelen der werktuig-
kunde cn fommigen der fchoone kunften.
Eene der grootfte voorregten , ondertus-
fchen , van dit volk is hierin gelegen, dat
hetzelve, ten dienfte van het overig gedeel-
te der wereld , de zekerde berigten en
leerrijke denkbeelden heeft bewaard van
ccne menigte van wetenswaardige zaken, uit
èt oudfte tijden der wereld.
XXI. Aan dq Israeliten grensden, federt Phoenl-
de tijden van abraham, langs de middel-®^*""
landfche zee, de Phoeniciërs; een volk
insgelijks merkwaardig in de algemeene ge-
fchiedenis. De zeevaart, en eene uitgebrei-
de koophandel deden dit volk, al zeer
vroeg en gedurende langen tijd , eene we-
zenlijke meerderheid bekomen over andere
volken : het beoefende verfclieidene voor-
treffelijke kunften niet een goed gevolg; was '
ook ervaren in wetenfchappen , en het is
vermoedeViik de uitvinder geweest der fchrijf-
Icunst. Deszelfs fcheepvaart deed de we-
reld meer bekend worden; en verfpreidde
in dezelve, nevens koopwaren, vc^-icheidene
kihidighedcn en denkbeelden van gemak en '
c 5 weel-