Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
4© inleiding tot de
ben dezelve overgebragt tot andere volken;
manr de uitvindingen, met dewelken zij den
Godsdienst liebben opgefmukt , verftrekken
hun het minst. van allen ter eere. Nadat
hun rijk meer dan zestien honderd jaren had
gedaan, geraakten zij onder de overheer-
fching der Perfen, en zijn federt dien tijd,
beftendig, nu aan de eene, dan aan de an-
dere vreemde heerfchappij onderworpen ge--
bleven, Eene fchaduvv van dit volk is nog
iu de Kopten overig,
israïii, XX. Tusfchen deze beide volken kwa-
men, omtrent het^twee duizendde jaar der
wereld, de Hebreeuwen of Israeliten te voor-
fchijn. 'Abraham, derzelver damvader,
leefde met zijn gezin in Kanaan, zonder
ecbter eene vaste woonplaats te hebben. Zij-
nakomelingfch'ap, tot een magtig volk
opgewasfen, werd, omtrent drie honderd en
vijftig jaren na hem., door mos es van het
jok der Egyptenaren verlost. Deze groo-
te man, hun verlosfer, heervoerder, wetge-
ver, en onderwijzer, is ook de oudde ge^
fchiedfchrijver der wereld, zonder denweU
ken ons de vroegde eeuwen der wereld
onbekend zouden zijn. Het door hem ge-
vormde volle nam het land Kanaan in be-
zit; verkoos zich koningen, onder dewelken
PAViD en SALOMO zeer beroemd zijn ge-;
weest; verdeelde zich door tweedragt in
twee rijken, en werd eindelijk door de As-
fyriers en Sabyloniers uit zijn vaderiand
weggevoerd. Na een verloop van zeventig
jaren, kwam hetzelve, voor een gedeelte, in
zijn vaderland terug; werd door verfchei-
dene vreemde opperheeren geregeerd; ook,
fthoon flechts weinig tyd, door inlandfche,
tot