Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
■y
ALGKMZENE GÏCSCHIEDENII. 8T
I
der wereld niet begint van deze zwakke , {
fchemering af, vanwaar eerst ailengskens
de voile dag aanbreekt en zich iri hellen ■ j
glans vertoont, zal men zich verbijsterd vin- |
den door de groote menigte van zaken , ^
welke zich plotfding aan ons vertoonèn
zal. Behalve dat, zoo bevatten 'de cerfte
drieduizend jaren der wereld, onaangczien
alle derzelver duisterheid , den grond der
geheele algemeene gefchiedenis ; den' oor-
fprong van vele volken én rijken zoowel
als van regeringsvormen, wetten, kunllen, ^
ivetenfchappen en godsdienilen. |
XVI. Daar wij nu den omvang en [
grenzen der Algemeene Gefchiedenis keji-^wc^* «
'nen, is er niets zoo noodzakelijk, dan dat door af- 1
men omzie naar een middeU gcfchikt,
zulk eene menigte van gebeurtenisfen , als [
gedurende den tijd van bijna zes duizend , ■
jaren zijn voorgevallen^ niet alleen gemak- |
kelijk te kunnen overzien en in het geheu-
gen te prenten: maar ook derwijze te kun-
nen behandelen, dat alles tot één punt of
de veranderingen in het menfchelijk geflacht
voorgevallen, terug wcf?de gebragt. Daar-
toe zijn zekere afdetlingen en rustplaatfen ^ k'
welke men in de gefchiedenis moet opzoe- ']
ken., zeer dienflig. En deze worden ont- ?
leend van de groote gebeurtenisfen, welke - !i
in de wereld zijn voorgevallen , en van die
volken en* mannen , welke het grootftc
aandeel daaraan gehad hebben, Ecnc ge-
beurtenis , welke men daartoe uitzondert,
heet een Tijdbeflek of Epoque^ en de tiid,
ivelke tusfchen twee zulke gebeurteni&len
yervlogen is, noemt men eene TijdrumH ^ ' ■
of Periode f
c 3 XVII.