Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
inleïding tot de
O
de verst afgelegene tijden ontmoeten on5
van ci]kele valken hier en daar herigten,
^ van andere wederom in het geheel niets.
1 Men vindt merkwaardige gebeurtenisfcn, van
f dewelken men~ niet bepal^i kan in welken
ti-id zij voorgevallen -zijn. Eerst omtrent
acht honderd jaren voor de geboorte van
CHRISTUS neemt eene onafgebroken voort-
loopende , en , bïj de algemt^ene gelchiede-
nis der bekende wereld, volkomen bruikbare
tijdrekening, zoo door de O/ympiadefi, als
met de jareti der bomvitig van Rome^ eenen
aanvang. Van een tijdbefiiek derhalve, van
omtrent zes duizend jaren, zoo lange er
i. flechts eene wereld en menfchen hebben be^
ftaan, bevat naaawelijks de helft eene al-
gemeene gefchiedenis in zich; dat is te zeg-
gen ; een verhaal van gel^ktijdige en te za-
menhangende gebeurtenisfcn uit de geheele
^ bekende wereld.
. " Hare XV. Dan , niettegenftaande deze gefchie-
t lebreken (Jcnis , derwijze , llcchts ftukvverk is , en
' 'verzameling der verftrooide deelen van
heli ükteen geheel, zoo levert zij ons, echter, ge-
I ^oeg op ter bereiking van ons oogmerk,
; hetwelke is, den mensch te leeren kennen ,
het zij dan in meerder voorbeelden zijner ge-
! lukkige vorderingen, of in die zijner dwalin-
gen ; inzonderheid , echter, .naar dè eerjte
' fchreden, welken hij iia de . wereld ged^u
j heeft. Men moet, ondertusfchen, ook tot in
I die tijden terug gaan, waarin men nog gèene
, ^Igemtene gefchiedenis , maar flechts afzon-
\ de):lijke berigttn uit verfclieidene oc^rdcn,
'f gebeurtemsfen in fabelen gezwdchrcld —
I veel onzekers en ongeloofelijks — aantreft.
f. Wam, bijaldien mcü met de gefchiedwiis
i ckr