Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
algemeene geschiedenis. 35

€iUe tijden, landen en volken zoude uitflirck- Van wii
ken. Van een ffroot deel des menfchelii- M
, rt 1 1 .. r 1 • > menrchen , iV
ken geflachts bezitten wij geene geichiede- zeuen. ;(j
nis: de oorzaak hiervan is, dat vcrfchei-
dene volken, gedurende eenen geruinien tijd, li
niets bijzonders verrigt hebben, of ook, dat 'v^l
men niets dan hunne krijgszuchtige verrig-
tingen, en andere veel geruchtmakende .da-
den , heeft opgeteekend, en alzoo niut der-
zelver ftille vordering in elke foort vau vol-
maaktheid : of wederom , omdat het hun aan '
gefchiedfchrijvers heeft gemangeld, of einde-
lijk^ wijlde gedenkfchriften hunner geichie- a
denis zijn verloren geraakt. ■
XIII. Eene andere oorzaak van zeer groo- van we*
te gapingen, in de algemeene gefchiedenis,g^n de ^
Jigt in dc zeer bepaalde kennis van den
aardkloot^ in de vroegere eeuwen. Deze is
niet op eens, maar allengskens ontdekt ge-
worden, en velen van deszelfs oorden zelfs,
zijn nog maar federt zeer korten tijd be-
kend. Dc zeevaart, de koophandel, de ver- ■
Overingen , en de reizen der Zendelingen
ter uitbreiding van den Christelijken Gods-
dienst, hebben de wereld van tijd tot tijd
doen kennen. Slechts federt omtrent drie
honderd jaren kennen wij Amerika^ cn fe-
dert no» veel korter ti^d verfclieidene an-
dere landen in andere werelddcelen: cn voor-
zeker zijn ons nog andere oorden gsheel
onbekend. Men behoort dan, bli ieder tijd^
vak van de algemeene gefchiedenis, te we-»
ten, tot hoe verre de aardbol in dat tijd-
ftip is ontdekt geweest.
XiV. De omvang dezer gefchiedenis wordt vtn wt«^
ook nog door de duisterheid en de ifjdreki«;
gcH der tijdrekening zeer eng gemaakt. Indut*
C % ié