Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALÖEMEE NE GE SCHIEDEN tS. J ^
fchelijk geflacht betreffen; welken het dtii-
delijk en bevatbaar maken, waarom tijden, - ■ i
volken en landen zoo zeer van elkander ver-
fchillen; en welken de ecuwen aan elkander ' '
Verbinden. Daarenboven worden deze ge-
- beurtenisfen niet verhaald met ontwikkeling
van bijzonderheden: maar in het groote, en
naar orde en zaïtienhang.
' X. Dus voorgedragen verfchaft ons de Gffnotf»
algemeene gefchiedenis een genoegen van den ß«"^
eerften rang. Binnen den inellen voortgang aig^"'
van weinig oogenblikken , ziet men in de-mccne
zelve Volken en Rijken opkomen en ^^-denis v'r-.
dwijnen; — met rasfche fchreden loopt m^nrc^ll^'^'^''
de verfchillende gedaanten door, welken het
menfchelijk geflacht , van zijnen oorfprong
af tot op onzen tijd, heeft aangenomen; —
men maakt zich gemeenzaam met alles ^
wat voormaals onder de menfchen groot en
voortreffelijk was; ~ en, gelijk er geen«
aangenamer afwisfeling is uit te denken, zoO
komt dus ook nergens beter gelegenheid
voor, om menfchen en tijden met elkantteïr
te vergelijken en derzelver overeenkomften te
ontdekken.
XI. De nuttigheid der algemeene gefchie- Wafé
denis is veel wijder uitgebreid, dan clie van wexeniii-
eenige bijzondere gefchiedenis. Al hetgene wij ^cid
te voren., wegeiis het verfchillend nut der
gefchiedenis in het algemeen ^ hebben ge-
zegd , is op dezelve, op eene bijzondere
wijze, toepasfelijk. Zij is het in her bijzon-
der, V/elke de voetftappen eener Goddelijke
Voorzienigheid, die alles befluurt, ten dui-
delijkfte aanwijst, daar zij ons den zamen-^
hang van alle groote gebeurtenisfen der we-
reld doet befchouwcii. Zij leert ons dén
C sneQsch