Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
»7
VOORLOüPiG denkbeeld
van de
ALGEMEENE GESCHIEDENIS.
/
L^Htetis, derhalve, ontwijfelbaar, dat Hoe
de gefchledenis ia nlle opziigten wetens-
waardig is. Maar, daar de merkwaardigerenderge.
voorvallen in dezelve ontelbaar zijn, zoo f'chiede-
moet men reeds in den aanvang met zich g^'j*'^'
zeiven overeenkomen , ^höe verre men zich
in dezelve kunne en wille begeven. Dit hangn,
in de eerde plaats, af van onzen fmuaft^
die ons ook dikraaals veel verder voert dan
wij in den beginne dachten; verder van dt
hwnmjze, die wij omhelzen, en welke
de gefchicdenis meer of min noodig heeft;
eindelük ook van d& hulpmiddelen^ die nïen
noodig heeft, om in derzelver kennis be-
dreven te worden»
. ïh Met opxigt tot de gefchicdenis 2el- Onder-
ve, echter, moet men , om zich zekere l'C-^^^^eiding
palingen- voor le ftellen, het gewtgtlge en^Joj^^ke.
noodzaJicllJke van het nuttige^ en dit weder-njke,nuL'
om van het aansename , wel weten te
° ' aMigtfnt»
acricheiden. me.
Noodzakelijke herigten lilt de gefchicde-
nis zijn de zoodanigen , zonder dewelken men
onmogelyk wél kan oordeclen over de wer
reld en de menfchen ; en zonder dewel- ^
kc men ooh lüet in Rm is^ cm in