Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
»8 INLEIDING. TOT DE
te kiezen, welke ons onze bedoelingen kun-
nen doen misfen; zij leert ons altijd die te-
genwoordigheid van geest te bewaren, wel-
ke fchielijke en gelukkige befluitcn doet ge-
b&fen worden. Het is waar, dit alles kunnen
wij leeren door eene veeljarige ondervin-
ding : maar het gefchiedt onder ontelbare
misflagen, en een fmartelijk gevoel van het
nadeel, hetwelke wij daardoor, dikwijls, lij-
den. Zekerder, daartegen, en ook>langs kor-
ter weg, geraken wij daartoe door acht t6
fJaan op de voorbeelden, welke ons de Ge-
fchiedenis ter waarfchuwing en navolging
' voor oogen (lelt.
Welke XXIV. Hierin ligt ook eene der voor-
g'fcWe.''' nasmfte redenen, waarom in de gefchiede-
denis ver. nis niet enkel deugdzame bedrijven moeten
melden yoorgedeld worden. Voorzeker! men moet
dezelven voor alle anderen uitkippen, met
vreugde befchouwen , en die in het geheu-
gen prenten : dan men kent door dezelven
de menfchen Hechts van ééne zijde; en de
waarheid vordert , dat men hen noch te
goed noch te ondeugend afbeelde. Zij heb-
ben, zegt de Gefchiedenis, veel lofwaardigs,
maar ook veel lakenswaardigs, verrigtdoch
het laatde meer.'uit onkunde en dwaasheid
dan eigenlijk gezegde boosheid. Zelfs regt-
fchapene gemoederen behooren bij de on-
deugende bedrijven, welke de Gefchiedenis
opgeteekend heeft, eene poos te vertoeven;
... .. dewijl zij aldus gelegenheid bekomen, om
tegen ondeugd gewaarfchuwd en in de deugd
voikomener te worden.
Zij be- , XXV. De Gefchiedenis is aangenaam voor
faX" deugd; geducht voor de ondeugd. Of-
fchoon fcoode handelingen ongeftraft zijn,
'i , gc-'
i"