Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
14 INLÉIOIMÓ tOT vit
gefchiedfchrijver wil worden , , moet bene*
trens deze geleerdheid eene bijzondere Ihe-
digheid in het verkiezen, plaatfen en te za-
menvoegen def gebeurtenisfen, gelijk ook
een gefchiédkimdige welfprekendheid in zij^
^ ne magt hebben5 welke, fchoon Van eenen
edelen en levendigen aard zijnde, echter on-
gemaakt — ongekunfteld moet zijn.
V«rjna- XVIII. Wanneer men nu de gefchiedenis
kïn,wei-op zoodanig eene wijze leert, dat men vail
dezelve nut kan trekken , zoo zal men zich
vcrfchift. voor zijne moeite rijkelijk beloond vinden.
Zij verfchaft ons, in de eerfte plaats, een
onuitputtelijk en duurzaam vergenoegeni Ziet
mea zelfs flechts op de voldoening der
nieuwsgierigheid; men zal het ten hoogde
aangenaam vinden eene zoo groote verfchei-
denheid en afwisfeling der merkwaardigfte
perfonen, én der zeldzaamflie en minstver-
wachte gebeurtenisfen voor zich te zien. Men
vermaakt zich, buitengemeen, wanneer men ,
met behulp der gefchiedenis, oude tijden, ze-
den en handelingen met de nieuwere verge-
lijkt; ~ de gewigtigfte veranderingen in de
wereld uit de geringde gebeurtenisfen ziet
ontftaan, en zich bekend maakt met de be-
Toemdfte en eerwaardigfte mannen der. ver-
vlogene tijden, van welker daden en wer-
ken men nog voor een goed gedeelte genot
heeft.
H»re XIX. Maar wij zoeken, behalve het ver-
maak, ook nut en ondei-wijs in de weten-
wijzïDg. * fchappen. Deze deelt ons de gefchiedenis
zoo overvloedig en zoo bevattelijk mede, dat,
welke ook iemands leven swyze en bekwaam-
heid zij, hare lesfen buitengemeen gefchikt
aign, om hem wijzer en bekwamer te doea
wor-