Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDIN® TOT DE
de menfchen voor hunne daden gehad heb-
ben? — welke de wezenlijke waardij hun-
ner daden ware? dat is te zeggen: in hoe
, verre zij regtvaardig, wijs, menschlievend,
weldadig en grootmoedig hebben gehandeld;
of integendeel, in hoe verre hunne daden
hard, laag, onmenfchelijk en dwaas zijn ge-
weest? — welke derzelver uUwcrlifelen en
gevolgen zijn geweest ? — hoe veel voordeel wij
daarvan kunnen trekken ten aanzien van onzen
leeftijd, ftand, bezigheden en andere omftan-
digheden, waarin wij ons bevinden: waarbij
men dan nog meer andere en dergelijke on-
derzoekingen voegen kan.
X. In dezer voege bewijzen het gtheu-
T>tCe-gen en het verfland, beide, der gefchiede-
'^sAt"^!hunne dienflen; en zij zijn voor dezelve
enonmisbaar, wijl deze de ftoffen bijeen ver-
d>m' zamelt, welke gene ten meesten voordeele
Mi, Jegyj gebruiken. Maar, ten einde zij beiden
te gemakkelijker gemeenfchappelijk mogen wer-
ken, is het noodig hen door een duidelijk
cn geregeld verhaal te onderfteunen: dat is
te zeggen: men moet de gebeurtenisfen zoo
voordragen, dat het niet zeer moeijelijk valle
dezelve te verftaan, te onthouden, en naar
den aard der voorkomende omftandigheden
te bezigen.
XL Hierbij zijn inzonderheid twee hulp-
Tijdre. middelen onontbeerlijk. Het eerfte, dat
^nine. men bepale omtrent welken tijd de gebeur-
tenisfen voorgevallen zijn. Die weten-
fchap, welke de gebeurtenisfen, volgens de
orde des tijds, waarin zij voorgevallen zijn,
aan elkander verbindt, wordt tijdrekening
( ) genoemd. Men ontmoet, wel
is