Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
het OEBRtilK VAN Dlf BO|K, f
ionder eeilige verwarritig , kündighedfia
aan alle zijden uitbreiden*-: Hoe dit te doen
wordf in de tweede afdeeling dezes werks
geleerd 5 met dewelke dan eigenlijk de Alg^
gemeene Gefchiedenis eenen aanvang neemtbe*
vattende deze afdeeling twee groote hoofd-
deelen, ieder wederom in tijdvakken onder-
fcheiden: maar hij «al nü genoegzaam in ftaat
zijn, zelve dit te doen, zoo hij de Inleiding
flechts genoeg in zijn geheugen hebbe geprent.
Vele ohderwyzers zullen meenen, dat
men hen het onderwijzen naar dit bo^, ia
Vele opzigten, gemakkelijker zou hebben
kunnen maken, wanneer men hetzelve bij
wijze van vragen en antwoorden, had in-
gerigt: dan ik durf deze meening geru.8-
telijk eene dier heerfchende vooroordeelen
noemen, welke zij behooren af te leggen. ^
Zij zouden, bij zulk eene leerwijze. Wel is
waar, de van buiten geleerde antwoordea
met alle juistheid hooren opzeggen: ma»r
zich zelden kunnen verzekerd houden, dat
deze antwoorden door hunne fcholierea
-verftaan wierden; zij zouden derzelver ge-
heugen ellendig martelen, en hunnen fmaak
voor de gefchiedenis aanmerkelijk doen ver-
minderen.
Volgens mijne bedoeling, derhalve, moet
men hen de gefchiedenis eerst vertellen: nu
korter, dan meer wijdloopig; nu zelfs eens
wederom met andere woorden, dan met die,
waar mede dezelve in het boek befchreven
is. En alsdan zal men door herhaalde vra-
gen genoeg ontdekken, of zij de vertelling
met opmerkzaamheid gehoord, verftaan, ea
ook even hierdoor het voornaanifte daar-
vaa ia hun geheugen bewaard iKbl^ya»