Boekgegevens
Titel: Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Auteur: Curas, Hilmar; Schröckh, Johann Matthias
Uitgave: Leyden [etc.]: Du Mortier [etc.], 1811-1814
2e dr; 1e Nederlandse uitg. 1799-1802
Opmerking: Vert. van: Einleitung zur Universalhistorie zum Gebrauch bey dem ersten Unterrichte der Jugend. - 1729
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 3000
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203447
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der algemeene geschiedenis, of Inleiding tot dezelve
Vorige scan Volgende scanScanned page
O N D E R R i g t 1 n g
WEGENS HET GEBRUIK VAN DIT
£ O ^ E K
I
DOOR
des^elfs opsteller.
Vl.
D.
'aar zullen onderwijzers zijn, dïe, irt
plaats van zulk cene onderrigting te behoe-
ven , zelf genoeg in ftaat ziin een veel beter
boek te fchrijven, dan Ijetgene ik hen hier-
mede in de hand geve Sommigen, ech-
tev, zullen er eenig nut uit trekken: en,
over het geheel genomen, kan het iiictnand^
die van dit boek gebruik wil rTjaketi, on-
verrchillig zijn te weten, waarom des-
zelfs maker daaraan deze gedaante heeft
gegeven j en hoe^ eh op welke wijze hij
meent, dat met hetzelve zijne bedoeling, het
beste, zal bereikt worden.
Dit Bock is beftenid ter onderwi-;ting vJiti
kinderen van nagenoeg tieii tot VijfTien ja-
ren. Ik zegge nagenoeg; aangezien vatbaar-
heid, zucht naar kennis en ail^ere hoeda-
nigheden, of behoeften, déze grenzen, of
meer achteruit (lellen, of meer voorwaarts
moeten brengen, liet beoordeeleri daarvan
besIioorE alken ilen niondelijkea onderwijzer,
l.Stuk. A Ma«