Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
IIOOGGEEERDE TOEHOORDERS I
Wat heeft de goede God voor den inensch in deze wereld
een rijke schat van vreugde weggelegd! Och! had maar de
niensch die vreugde zoekt, iust en moed ze daar te zoeken,
waar ze werkelijk te vinden is. En waar zou dat zijn ?
Dat is boven en vóór alles in de kinderwereld, of liever
in de wereld der kinderen.
De dag van heden mag daarom voor onze School in vol-
len nadruk een dag der dagen genoemd worden. Hoog en
warm slaat ons het hart. Wij vieren een hoogst belangrijk,
een hoogstverblijdend feest.
Weest allen welkom, hartelijk welkom. Ik vraag uw luis-
terend oor, als ik U de geschiedenis van de oprigting en
ontwikkeling der Louise-Sciiool vertel, en U iets mede-
deel van het goede, dat zij reeds heeft gegeven, en nog
verder belooft.
1. Elf jaar geleden vereenigden zich drie vrouwen hier ter
stede, oin bij de toen bestaande zeven Bewaarscholen nog
eene achtste te stichten. Men slaagde naar wensch. Geen
wonder! In Amsterdam vraagt men voor een goed doel zel-
den te vergeefs, indien men dat doel met eenvoud en op-
regtheid openlegt, en den tact van vragen heeft; noch te
stout en te opdringend, noch te angstvallig en te bedeesd;
want wie te angstvallig vraagt, geeft les in de kunst van
weigeren.
De zaak kwam gelukkig tot stand. Men huurde hier ter
plaatse een lokaal voor f 900 jaars, en de school werd met
67 kinderen geopend, op den 29 November 1843.
Zij droeg den naam Louise-school, omdat onze hoogge-
eerde Prinses Frederik der Nederlanden gehoor gaf aan
l